Ronda Guinardó, 220, 08041 Barcelona Tel. 933019563 - info @ almecija-advocats.com - www.almecija-advocats. com

1 de gener de 2012

Vigilants de seguretat privada

L'article 79 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre   modifica, entre moltes altres, la Llei 4/2003, del 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i en concret, atorga la condició d'agent de l'autoritat al personal de seguretat privada quan presti serveis per a garantir la seguretat en les infraestructures i els serveis de transport públic de Catalunya:

D'acord amb les atribucions de coordinació dels serveis de seguretat privada amb la policia de les institucions pròpies de Catalunya que són competència de la Generalitat, el personal de seguretat privada, quan presti serveis per a garantir la seguretat en les infraestructures i els serveis de transport públic de Catalunya per compte de l'Administració o d'entitats del sector públic o empreses operadores, i sempre que el desenvolupament de les funcions es derivi del servei contractat per l'Administració o ens públic d'acord amb la legislació de contractació pública, té la condició d'agent de l'autoritat com a col·laborador dels cossos policials de Catalunya. S'han d'establir per reglament les mesures de control i els requisits de formació d'aquest personal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada